Ferhat Özgür

Duygu Odası

08.02.2011 - 09.03.2011

Galeri Nev Gezegen

Galeri Nev 2011 sergilerine Ferhat Özgür’ün ‘Duygu Odası' ile devam ediyor. Sergide bir video ve iki fotoğraf olarak sunulan ‘Cimon ve Pero’ adlı yapıtlar, hapishanede aç susuz ölüme mahkum edilen babası Cimon’u düzenli olarak ziyaret edip, hayatta kalmasını sağlamak için onu kendi göğsünden emziren ve böylelikle sınırsız özverinin ve vefakârlığın sembolü haline gelen Pero’nun dramı üzerine kuruluyor. Antik Roma tarihçisi Valerius Maximus tarafından “Antik Roma’nın Unutulmaz Amelleri ve Deyişleri’nin Dokuz Kitabı”nda yer verdiği ve sanat tarihinde Rubens’in de aralarında olduğu pek çok sanatçı tarafından ele alınan öyküyü Ferhat Özgür çağdaş bir boyutta yeniden yorumluyor. ‘Duygu Odası’ adlı serginin ikinci dizisi ‘Lohring Deneyimleri’, sanatçının, Almanya’nın Bochum kentindeki Lohring metro istasyonunda çıplak modellerle gerçekleştirdiği performatif fotoğraflardan oluşuyor. Mimari tasarımın mükemmeliği içinde insan bedeninin ‘doğallığı’, ‘Cimon ve Pero’nun teatralliği ile karşıtlık oluşturuyor. Serginin üçüncü dizisini oluşturan desen ve sulu boyalar da ise Özgür, insanın farklı ruhsal durumlarını aynı düzlemde eş zamanlı olarak sunuyor. Sanatçı böylelikle yapıtların tümü aracılığıyla, galeri mekânında acı, endişe, kaygı, korku, şüphe gibi ruh hallerinden yola çıkarak, şiirsel, dokunaklı, gizemli ve duygu yüklü bir ortam yaratmayı hedefliyor.
Ferhat Özgür, 1965 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1993-2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Lisans ve lisansüstü düzeyde uygulamalı atölye ve kuramsal dersler verdi. 2006 yılında ‘Transfer’ projesi kapsamında Almanya’ya davet edildi. 2008 yılında çalışmalarına Britanya’da devam etti. Ulusal ve uluslararası sergi organizasyonlarında sanatçı ve düzenleyici olarak etkin görevler üstlendi. Çeşitli gazete ve süreli yayınlarda sanat üzerine çok sayıda inceleme ve araştırma yazıları yayınladı. Resim, fotoğraf, video ve mekânsal düzenleme disiplinlerinde çalışan Ferhat Özgür, yapıtlarında ağırlıklı olarak, kentsel dönüşüm, kent birey ilişkisi, modernleşme, din, politika, göç ve kültürel paradigmalar üzerine eğiliyor. Sanatçı halen İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor. Sanatçının yapıtlarının yer aldığı başlıca kurumsal koleksiyonlar arasında, Fondazione Re Rebaudengo Sandretto - Torino, Zabludowicz Foundation - Londra, National Museum of Art - Tiran, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Akbank yer alıyor.