Seyhun Topuz

Seyhun Topuz, 1971 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 1974’te aynı bölümde asistanlık yapmaya başladı. 1978-1980 yılları arasında çalışmalarını New York’ta, heykeltıraş Jose de Creeft ile sürdürdü; 1983’te bir yıl geçirmek üzere New York’a yeniden gitti. 1972 yılından başlayarak çeşitli grup sergilerine davet edilen sanatçı, 1987’de ilk İstanbul Bieanli’ne katıldı. İlk kişisel sergisini 1999’da İstanbul’da açtı. Ertesi yıl eserleri Ayşe ve Ercümend Kalmık Müzesi’nde sergilendi. Daha sonra sergileri İstanbul’da Maçka Sanat Galerisi’nde ve Ankara’da Galeri Nev’de devam etti.2006’da İstanbul’da düzenlenen kapsamlı bir retrospektif ile sanatının otuz beşinci yılını kutladı; aynı sırada eserleri “Bellek ve Ölçek: Modern Türk Heykelinin 15 Sanatçısı” başlıklı sergi kapsamında İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nde izlendi. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.