Yüksel Arslan

Yüksel Arslan, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü’nde okudu. İlk sergisini 1955’te İstanbul’da Maya Galerisi’nde açtı. 1961 yılında Raymond Cordier ve André Breton tarafından Paris’e davet edildi ve bu kente yerleşti. Ertesi yıl buradaki ilk kişisel sergisini açtı. Eserlerinin her birine ayrı bir isim vermek yerine “art” (sanat) sözcüğüyle Franızca’da kullanılan “ure” ekini (“peinture” ya da “écriture” sözcüklerinde olduğu gibi) birleştirerek onlara “arture” (artür) adını verdi. Bitkileri, taşları, toprağı, kimi zaman yağı, kanı, idrarı karıştırarak kendi renklerini buldu. 1964’te artürleri, Paris’teki Galeri Charpentier tarafından düzenlenen ve Gerçeküstücülük tarihinin en önemli sergilerinden biri sayılan “Gerçeküstücülüğün Kökenleri, Tarihi ve İlişkileri” sergisinde izlendi. 1968 arifesinde sergiler açmak için geldiği Türkiye’de iki yıl kaldı. 1969’da yeniden Paris’e döndü; Marx, Engels ve Lenin okumalarına ağırlık verdi.1975 yılında “Kapital”i resme döktüğü dizisini tamamladı. Bu, Arslan’ın kitap haline gelen ilk dizisi oldu. 1980’li yıllarda “Etkiler”, “Oto-Artürler” ve “İnsan” dizileri de kitaplaştırıldı. Eserleri Paris’in yanısıra aralarında Sarcelles, Rennes ve Nice’in de bulunduğu çeşitli Fransız kentleri ile Viyana Modern Sanatlar Müzesi ve Prag Milli Galerisi’nde sergilendi. 2008 yılında artürler New York Drawing Center’a seyahat etti. 2009 yılında Levent Yılmaz küratörlüğünde, sanatçının neredeyse bütün artürlerinin yer aldığı retrospektif sergisi gerçekleşti; serginin kataloğu Arslan için bir başvuru kitabı oldu. 2012-2013 yılları arasında iki yüz artür sırasıyla Kunsthalle Zürih, Düsseldorf ve Viyana’da izlendi. 2013 ‘te Arslan Venedik Bienali’ne davet edildi. Arslan bir ‘vasiyetname’ olarak gördüğünü söylediği artürler üzerinde çalışmaya Paris’teki atölyesinde, Nisan 2017'deki ölümüne kadar devam etti. Ölümünden hemen sonra Lille Modern, Çağdaş ve Brüt Sanatlar Müzesi Arslan’ın eserlerini atölyesinden seçilmiş sıradışı ilham nesneleri ile birlikte ağırladı.