Gökhun Baltacı

Şapka Numarası

02.10.2019 - 09.11.2019

Galeri Nev

Galeri Nev yeni sergi sezonuna Gökhun Baltacı ile başlıyor. Baltacı’nın Nev’deki ikinci sergisi “Şapka Numarası” 2 Ekim’de açılıyor ve 9 Kasım’a kadar devam ediyor. Sanatçı ilhamını tekinsiz olandan alıyor. Bizi tedirgin eden nesnelerin içimizdeki bir boşlukta gezinmekte olduklarını düşünen sanatçı, onları birer birer yakalayarak resmine aktarıyor. Korkunun ve kaygının köklerine doğru, âdeta koklayarak ilerleyen bir köpek gibi yol alan Baltacı, zihinsel algıyı değil sezgisel algıyı takip ediyor. Böylece, nesnelerin ya da atmosferlerin, bilgi ve mantık aracılığı ile tespit ettiğimiz özlerini bozuyor, bulanıklaştırıyor. Bunu yaparken, en çok çocukların oynadıkları oyunlarda, nesneleri bağlamlarından kopararak istedikleri gibi anlamlandırmalarından, örneğin bir ayakkabıyı uçak gibi uçurabilmelerinden etkileniyor. Gökhun Baltacı’nın malzeme olarak pastel boyayı tercih etmesi, çocuk oyunlarındaki yer değiştirmeleri, kendi dünyasında tekrar etmesini kolaylaştırıyor. Bir çocuğun istediği gibi şekillendirdiği evreni, Baltacı’nın pastellerinde de yeni evrenler, yeni oyunlar kuruyor.
Gökhun Baltacı, 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans Programını tamamladı. Öğrenciliği sırasında Ankara’da, Mamak’ta ve Sincan’da düzenlenen kamusal projelere katıldı. 2010 yılından başlayarak içlerinde Pera Müzesi’nde gerçekleşen “Sarsılan İmge” ve Müze Evliyagil’de gerçekleşen “Aynı Bahçe”nin de yer aldığı karma sergilere davet edildi. 2017 yılında ilk sergisi “Masanın Sağ Köşesi” Galeri Nev’de açıldı. Aynı yıl içinde Nev’in Tütün Deposu’nda düzenlediği 15. İstanbul Bienal’i paralel etkinliklerinden “Meleklerin Payı” sergisinde Erol Akyavaş, Mübin Orhon ve Candeğer Furtun gibi sanatçılarla birlikte eserleri sergilendi. Gökhun Baltacı’nın pastelleri son olarak 2018 yılında Mamut Art Project’te izlendi.