Anıl Saldıran

Anıl Saldıran, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. New York'ta Parsons ve School of Visual Arts’ta grafik dersleri aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini ve "Psikanaliz ve Sanat" üzerine tezini tamamladı. Bu süreçte Ergin İnan ile çalıştı. İlk kişisel sergisini 2011 yılında İstanbul’da Füsun İnan’da açtı. 2013’te Galeri Nev’de “NevNesil: Kafa Kağıdı” sergisinde yer aldı. Ardından İngiltere'de ArtFunkl Residency (Manchester)’e davet edildi. Sanatçının eserleri ayrıca Abdülmecid Efendi Köşk’ü sergilerinin ilki “Kapı Çalana Açılır”, Erimtan Müzesi’nde açılan “Büyücü ve Bahçe” ve Galeri Nev’in otuzbeşinci yılı vesilesiyle düzenlediği “Altın Çağ” sergilerinde izlendi.