Abidin Dino, Albert Bitran, Ali Teoman Germener, Aliye Berger, Altan Gürman, Anıl Saldıran, Avni Arbaş, Bilge Friedlaender, Canan, Canan Dağdelen, Ferruh Başağa, Hayri Şengün, Işıl Kurmuş, Kemal Bastuji, Leopold Levy, Mehmet Güleryüz, Mehmet Koyunoğlu, Melek Mazıcı, Murat Morova, Mübin Orhon, Nejad Devrim, Pierre Alechinsky, Ramize Erer, Sena, Sevinç Altan, Valerio Adami, Yaren Yıldız, Zeynep Baransel, İnci Eviner

Tahassüs ve Heyecan

17.12.2020 - 09.01.2021

Galeri Nev

VALERİO ADAMİ
PIERRE ALECHINSKY
SEVİNÇ ALTAN
AVNİ ARBAŞ
ZEYNEP BARANSEL
KEMAL BASTUJİ
FERRUH BAŞAĞA
ALİYE BERGER
ALBERT BİTRAN
CANAN
CANAN DAĞDELEN
NEJAD DEVRİM
ABİDİN DİNO
RAMİZE ERER
İNCİ EVİNER
BİLGE FRIEDLAENDER
ALİ TEOMAN GERMANER
MEHMET GÜLERYÜZ
ALTAN GÜRMAN
MEHMET KOYUNOĞLU
IŞIL KURMUŞ
LEOPOLD LEVY
MELEK MAZICI
MURAT MOROVA
MÜBİN ORHON
ANIL SALDIRAN
SENA
HAYRİ ŞENGÜN
YAREN YILDIZ