Oyun Parkı

NevNesil 2015

08.05.2015 - 13.06.2015

Galeri Nev Gezegen

Ali Şentürk / Anıl Saldıran / Asya Tok / Avareler / Berke Soyuer / Demet Yoruç / Deniz Altay / Eda Gecikmez / Fatih Kahya / Meliha Sözeri / Melis Buyruk / Pelin Kırca / Pınar Yoldaş / Sena / Serkan Demir / Serkan Yüksel / Yuşa Yalçıntaş / Zeynep Kayan / Züleyha Altıntaş / Ünsal İçöz

Galeri Nev’in yeni kuşakların keşfine çıktığı, iki yılda bir düzenli olarak tekrarlanan “NEVNESİL” 8 Mayıs’ta açılıyor. NEVNESİL ilk kez Galeri Nev’in yirmibeşinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla 2009’da düzenlendi ve çoğunluğu galeri kurulduğu yıl doğan on yedi sanatçıyı ağırladı. Mehmet Ali Uysal, Burcu Perçin, Murat Akagündüz bu sergide yer alan sanatçılar arasındaydı. Sergi Marcel Proust’a referansla “Kayıp Gerçekliğin İzinde” başlığını taşıyordu ve gerçekliğin kaybedildiği bir zamanda sanattaki gerçeklik arayışına işaret ediyordu. Bunu, 2011 yılında “Savunma Sanatı” başlığı altında toplanan ve sanatçıların politik varoluşlarını öne çıkaran ikinci sergi izledi. Bu defa Ardan Özmenoğlu, Memed Erdener (ExtraMücadele), Özlem Günyol ve Mustafa Kunt’un da aralarında yer aldığı yirmi bir sanatçı bir araya geldi. O sıralarda heykeltıraşlar ve bürokratlar arasında yaşanan tartışmalara özel bir gönderme yapan NEVNESİL’in çoğunluğu heykeltıraştı. 2013’te açılan “Kafa Kağıdı” ise, yaşları 25 ile 35 arasında değişen genç sanatçıların toplumsal ve sanatsal kimliklerinin gizemini araştırıyordu. Ayrıca bu kuşağın üretimi içinde otoportre ve portrelerin egemenliğine dikkat çekerek, bireye bakışın yeni ele alınış biçimlerini sorguluyordu. Sergi yirmi genç sanatçının yanısıra Erol Akyavaş’ın yakın zamanda kaybettiğimiz kızı Nazan Akyavaş’ın eserlerine de yer veriyordu. Bu yıl NEVNESİL, geçtiğimiz altı yılın politik ve özellikle de sosyolojik birikimini “OYUN PARKI”nda bir araya getiriyor. Eserler ‘oyun’ sözcüğünün tüm anlamlarına gönderme yapıyor: çocukluk, masalsılık, tedirginlik, hareketlilik, eğlence, yarış, kumar, dans, rol, hile, yasak... Yirmi sanatçının, bunca çeşitli, dağınık, kimi zaman zıt anlamı uyandıran elliye yakın eseri, ‘park’ sözcüğünün yegane çağrışımında birleşiyor.