Anıl Saldıran

Mehtaba Bürünmüş Gece

08.10.2022 - 05.11.2022

Galeri Nev

Mehtâba bürünmüş gece
Bir gelindir ay duvaklı
Yıldızlar birer bilmece
Kalbim gibi, aşkım gibi
Gönlüm gibi gizli saklı

Safiye Ayla’nın bir şarkısından...


Galeri Nev, yeni sezona Anıl Saldıran’ın “Mehtaba Bürünmüş Gece” isimli sergisi ile başlıyor. 2015’te yine Galeri Nev’de gerçekleştirdiği “Uğultulu Sokaklar” sergisinin ardından geçen uzun arada Saldıran, davet edildiği önemli karma sergiler için özel eserler üretti. Ancak bu zamanın daha çoğu, sanatçının farklı kağıt dokuları ve ağırlıkları, farklı fırça ve kalemler, özellikle de ahşap üzerine tempera konusundaki derin araştırmaları ile geçti. Yeni sergideki eserler, bu araştırmalar sayesinde ustalaşan sanatçının, varolan kadim tekniklerin de ötesine geçerek, kendi formül ve yöntemlerini keşfettiğini gösteriyor. Sergideki eserler neredeyse bir simyanın ürünü.

Eserler ansiklopedik ya da mitolojik bir ideale yaklaşan erkek bedeni ile sanatçının kendi bedeni arasındaki karşılaşmalar ile örülüyor. Kendini “mehtaba bürüyen” Anıl Saldıran, bir karanlık bedenler ormanında sessizce geziniyor. Karşısına çıkanları uzaktan izliyor, bazılarına biraz yaklaşıp nefeslerine kulak veriyor, bazılarının ise âdeta bedenlerinin içinden geçiyor. Uyku ile uyanıklık arasındaki bu zamanda, kimi masallar da canlanıyor. Mehtabın ışığı yetmediğinde, Anıl Saldıran, çocukluğunun en masum masallarına sığınıyor.

Saldıran Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. New York'ta Parsons ve School of Visual Arts’ta grafik dersleri aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini ve "Psikanaliz ve Sanat" üzerine tezini tamamladı. Bu süreçte Ergin İnan ile çalıştı. İlk kişisel sergisini 2011 yılında İstanbul’da Füsun İnan’da açtı. 2013’te Galeri Nev’de “NevNesil: Kafa Kağıdı” sergisinde yer aldı. Ardından İngiltere'de ArtFunkl Residency (Manchester)’e davet edildi. Sanatçının eserleri ayrıca Abdülmecid Efendi Köşk’ü sergilerinin ilki “Kapı Çalana Açılır”, Erimtan Müzesi’nde açılan “Büyücü ve Bahçe” ve Galeri Nev’in otuzbeşinci yılı vesilesiyle düzenlediği “Altın Çağ” sergilerinde izlendi.

Anıl Saldıran’ın teknik ve temalarını kendi altın çağına ulaştırdığı ve adını Safiye Ayla’nın bir şarkısından alan “Mehtaba Bürünmüş Gece”, 5 Kasım Cumartesi gününe dek Galeri Nev’de izlenebilir.